Strange Specimen – 2016 Hallway Install

Strange Specimen, Acrylic on Mylar, In-Progress Studio Install, 2016